POSLANIE SPOLOČNOSTI - Mäsokombinát NORD SVIT, Tatranské pochúťky s históriou od roku 1954

Prejsť na obsah
Čo sme a čím chceme byť
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. bol založený v roku 1936. Počas svojej 85-ročnej histórie sa spoločnosť úspešne rozvíjala a v súčasnosti poskytuje pracovnú príležitosť 180-tim zamestnancom.
Neustále sa rozvíjame v záujme svojich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov. Pri výrobe kladieme dôraz na kvalitu a bezpečnosť výrobkov, v rámci integrovaného systému manažérstva kvality a bezpečnosti potravín v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy FSSC 22 000 (FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION - spojenie noriem STN EN ISO 22 000:2005 a PAS 220:2008)
Naša zákaznícka filozofia
Spoločnosť Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., tak ako aj iné, žije zo záujmu zákazníkov o svoje výrobky. Preto sa snažíme o to, aby sme potreby našich zákazníkov uspokojovali lepšie ako naša konkurencia. Orientáciou na cieľové skupiny a hľadaním ich potrieb si zákazníkov chceme nielen udržať, ale taktiež získať nových, ktorí nám umožnia ďalej sa rozvíjať. Uvítame všetkých zákazníkov, ktorí chcú podporiť náš rozvoj a podieľať sa na dobrom mene spoločnosti.
V budúcnosti sa chceme sústrediť prednostne na výrobu tradičných mäsových výrobkov, pričom zvyšovaním ich kvality a skracovaním času dodávky sa budeme neustále viac približovať požiadavkám zákazníkov.
Zásady zákazníckej filozofie:
- kvalita našich výrobkov bude zodpovedať nielen všeobecným normám, ale budeme sa usilovať aj o to, aby bola vyššia ako u konkurencie - našim zákazníkom ponúkneme s kvalitou aj poradenstvo, aby za svoje peniaze dostali očakávanú protihodnotu -  budeme vytvárať priaznivý pomer ceny k výkonom, čo je možné pri vysokej kvalite zabezpečiť neustálym monitorovaním nákladov a hľadaním optimálneho riešenia.


      CERTIFIKÁTY

Starostlivosť o kvalitu a bezpečnosť výrobkov je strategickým cieľom spoločnosti zabezpečovaným prostredníctvom  systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín s cieľom trvalo udržiavať takú kvalitu a bezpečnosť výrobkov, ktorá dostatočne zaručí bezpečnosť (zdravie) ľudí ako konzumentov mäsa a potravinárskych výrobkov vyrábaných z mäsa. Systém manažérstva bezpečnosti potravín ako integrovaný systém manažérstva kvality sa realizuje už od roku 2014 do súčasnosti cestou plnenia požiadaviek podľa medzinárodnej technickej normy FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFIKATION 22000, version 4.1. V rámci normy FSSC 22000 je zavedený a certifikovaný systém ISO 22000:2005, ISO TS 22002-1 a systém HACCP.  

  

ZARUČENÉ TRADIČNÉ ŠPECIALITY
Zaručená tradičná špecialita je chránené označenie pre poľnohospodársky výrobok, ktorý má určitý znak alebo súbor znakov, ktorými sa zreteľne odlišuje od iných obdobných výrobkov patriacich do tej istej kategórie. Výrobok je charakterizovaný zložením, spôsobom výroby a spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby. Musí byť vyrobený presne podľa chránenej receptúry schválenej Európskou komisiou a označený modrožltým logom.
Spišské párky
- na výrobu sa používa čerstvo vykostené bravčové a hovädzie mäso, sladká a pálivá paprika, pitná voda, dusitanová soliaca zmes, polyfosfáty a kyselina askorbová, obal - prírodné baranie črevo
Špekačky
- na výrobu sa používa čerstvo vykostené bravčové a hovädzie mäso, čerstvá slanina, prírodné koreniny, pitná voda, dusitanová soliaca zmes, polyfosfáty a kyselina askorbová, obal - prírodné bravčové alebo hovädzie črevo
Liptovská saláma
- na výrobu sa používa čerstvo vykostené bravčové a hovädzie mäso, čerstvá slanina, prírodné koreniny, pitná voda, dusitanová soliaca zmes, polyfosfáty a kyselina askorbová, obal - celulózové úditeľné črevoVEDENIE SPOLOČNOSTI
Ing. Ľubomír Kozubík
generálny riaditeľ
Mgr. Barnabáš Toma
výrobný riaditeľ
Ing. Justín Mráz
ekonomický riaditeľ
Ing. Slavomíra Kičinová
obchodná riaditeľka
Ing. Jozef Mišianik
technický riaditeľ
Karol Lojek
vedúci nákupu
Ing. Ivica Ondíková
manažér oddelenia kvality a hygieny

Program rozvoja vidieka
 PDF
Návrat na obsah