Mäso zo zveriny - Mäsokombinát NORD SVIT, Tatranské pochúťky s históriou od roku 1954

Prejsť na obsah
JELEŇ
25300 Sviečkovica
25301 Chrbát bez kosti
25309 Stehno bez kosti
25302 Plece bez kosti
25304 Krk bez kosti
25305 Orez-špeciál
DANIEL
25312 Chrbát bez kosti
25320 Orez-špeciál

DIVIAK
25333 Chrbát bez kosti
25335 Orez špeciál

SRNA
25349 Orez špeciál
Návrat na obsah