CERTIFIKÁTY - Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.

Prejsť na obsah

CERTIFIKÁTY

Certifikáty

Starostlivosť o kvalitu a bezpečnosť výrobkov je strategickým cieľom spoločnosti zabezpečovaným prostredníctvom systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín s cieľom trvalo udržiavať takú kvalitu a bezpečnosť výrobkov, ktorá dostatočne zaručí bezpečnosť (zdravie) ľudí ako konzumentov mäsa a potravinárskych výrobkov vyrábaných z mäsa. Systém manažérstva bezpečnosti potravín ako integrovaný systém manažérstva kvality sa realizuje už od roku 2014 do súčasnosti cestou plnenia požiadaviek podľa medzinárodnej technickej normy FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFIKATION 22000, version 4.1. V rámci normy FSSC 22000 je zavedený a certifikovaný systém ISO 22000:2005, ISO TS 22002-1 a systém HACCP.

Zaručené tradičné špeciality

Zaručená tradičná špecialita je chránené označenie pre poľnohospodársky výrobok, ktorý má určitý znak alebo súbor znakov, ktorými sa zreteľne odlišuje od iných obdobných výrobkov patriacich do tej istej kategórie. Výrobok je charakterizovaný zložením, spôsobom výroby a spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby. Musí byť vyrobený presne podľa chránenej receptúry schválenej Európskou komisiou a označený modrožltým logom.

Spišské párky
- na výrobu sa používa čerstvo vykostené bravčové a hovädzie mäso, sladká a pálivá paprika, pitná voda, dusitanová soliaca zmes, polyfosfáty a kyselina askorbová, obal - prírodné baranie črevo

Špekačky
- na výrobu sa používa čerstvo vykostené bravčové a hovädzie mäso, čerstvá slanina, prírodné koreniny, pitná voda, dusitanová soliaca zmes, polyfosfáty a kyselina askorbová, obal - prírodné bravčové alebo hovädzie črevo

Liptovská saláma
- na výrobu sa používa čerstvo vykostené bravčové a hovädzie mäso, čerstvá slanina, prírodné koreniny, pitná voda, dusitanová soliaca zmes, polyfosfáty a kyselina askorbová, obal - celulózové úditeľné črevo
Návrat na obsah